Kontakt

Prestiż magazyn gliwicki
Zwycięstwa 41/43, 44-100 Gliwice

tel. 662 225 009
e-mail: redakcja@prestizgliwice.pl


Wydawca: arte media Jarosław Sołtysek
44-100 Gliwice, ul. Krucza 4/19

Redaktor naczelny: Jarosław Sołtysek, 601 53 71 73
redakcja@prestizgliwice.pl


Dział reklamy: Anna Liszewska, 505 505 988
reklama@prestizgliwice.pl

Dział marketingu: Małgorzata Katafiasz, 662 225 009
marketing@prestizgliwice.pl

prenumerata@prestizgliwice.pl


Redakcja nie odpowiada za treść reklam.

www.facebook.com/prestiz.magazyn.gliwicki/

www.issuu.com/prestizgliwice

Druk: Drukarnia Kolumb