Projekty dla przyszłości

Projekty dla przyszłości

Politechnika Śląska, miasto Gliwice oraz GAPR stworzą „Projekty dla przyszłości”

Politechnika Śląska, Gliwice oraz Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju wspólnie utworzą program „Projekty dla przyszłości”, który zapewni dalszy dynamiczny rozwój miasta. List intencyjny w tej sprawie zostanie podpisany w rektoracie Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach w środę, 15 lutego, o godz.14.00.

Celem programu jest pełne wykorzystanie potencjału nowych partnerów do współpracy dla rozwoju najnowocześniejszych technologii, czego skutkiem będzie wzmocnienie wizerunku Gliwic jako ważnego ośrodka naukowo-gospodarczego, zwróconego na wyzwania przyszłości.

Realizacja „Projektów dla przyszłości” będzie polegać na stworzeniu atrakcyjnych i wzajemnie komplementarnych warunków do wdrażania technologii przyszłości w wybranych dziedzinach, które staną się impulsem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Programem zostaną objęte wszystkie etapy działań, w tym przede wszystkim: edukacja, nauka, kwalifikacja projektów, badania i rozwój oraz komercjalizacja wyników. Pierwszym krokiem będzie opracowanie wytycznych realizacji programu. Zostanie ono poprzedzone analizą aktualnej sytuacji i trendów na przyszłość.

kkrzeminski_img_7667

Nowi partnerzy do współpracy będą dążyć do pełnego wykorzystania swoich obecnych możliwości, a także wspólnie starać się o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania programu, w tym również środków na kapitałowy udział w komercjalizacji wyników badań.

Przedstawiciele władz miasta, Politechniki Śląskiej i GAPR podpisali wczoraj list intencyjny w sprawie programu „Projekty dla przyszłości”, którego celem jest zapewnienie dalszego, dynamicznego rozwoju miasta. Narzędziami dla wzmocnienia wizerunku Gliwic jako ważnego ośrodka naukowo-gospodaczego ma być wsparcie partnerów dla rozwoju nowych technologii.

Jak wyjaśnia Paweł Doś, rzecznik Politechniki Śląskiej, realizacja „Projektów dla przyszłości” będzie polegać na stworzeniu atrakcyjnych i wzajemnie komplementarnych warunków do wdrażania technologii przyszłości w wybranych dziedzinach, które staną się impulsem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Programem zostaną objęte wszystkie etapy działań, w tym przede wszystkim: wskazanie dziedzin, edukacja, nauka, kwalifikacja projektów, badania i rozwój oraz komercjalizacja wyników. Pierwszym krokiem będzie opracowanie wytycznych realizacji programu. Zostanie ono poprzedzone analizą aktualnej sytuacji i trendów na przyszłość.

Kategorie: WYDARZENIA

Skomentuj

Only registered users can comment.